top of page
Apple Tree

Założone w 2019 roku,

przedsiębiorstwo Marianna rozwija 

wielokierunkowy eksport polskich świeżych produktów najwyższej jakości do klientów za granicą, a szczególnie na rynek

Bliskiego Wschodu.

Od tego czasu firma stale rośnie,

Marianna rozpoczęła import produktów na Rynki europejskie

po utworzeniu joint-venture inicjatyw

z wyspecjalizowanymi firmami w Jordanii i Egipcie gwarantującymi

zapewnienie naszym klientom produktu o bardzo wysokiej jakości

wraz ze dokładną kontrolą nad łańcuchem dostaw.

Import i eksport daje nam pełny wgląd do globalnej dynamiki rynku,

co przekłada się na wartość dodaną naszych klientów.

Co oferujemy

bottom of page